نسخه صوتی «مهرپارسه» برای نابینایان منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، در ششمین شماره ماهنامه مهرپارسه به موضوعاتی همچون یادنامه‌ای از دکتر باقر آیت‌الله زاده شیرازی، نگاهی به آثار ایرانی موجود در موزه آرمیتاژ، بررسی آثار باستانی ایران در کشورهای جنوبی خلیج فارس کنسرت‌های آزادی در جشن مشروطه، گفتگو با سیدعباس عراقچی درباره گردشگری، نگاهی به قیمت هتل‌ها در ۶ شهر گردشگرپذیر پرداخته شده است.

مدیر مسئول این ماهنامه امیر مهدی طاهری فر، سردبیر مرجان حاجی رحیمی است و  به قیمت ده هزار تومان فروخته می شود همچنین نسخه صوتی مخصوص نابینایان نیز دارای همین نرخ است.

0