جدیدترین شماره ماهنامه معرفت منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شماره ۲۳۵ ماهنامه علمی ترویجی معرفت وِیژه تیرماه سال ۹۶ منتشر شد.
مقاله های این ماهنامه به شرح زیر است:

برنامه شبانه شیعیان واقعی نوشته آیت الله علامه محمدتقی مصباح

جایگاه زیدبن علی در علوم قرآن و تفسیر نوشته علی اوسط باقری

بررسی نظریه «عرفی بودن زبان قرآن» به قلم حمید آریان

ارزیابی نظریه نولدکه در اقتباس قرآن نوشته حسن رضایی هفتادر

کاربرد فعل و ضمیر جمع «ما» برای خدای یکتا در قرآن به قلم محمد نقیب زاده

نشانگرها و حکمت های حذف جواب شرط در قرآن کریم نوشته اسماعیل سلطانی بیرامی

یادکرد نعمت ها در قرآن و جهت دهی بینش انسان نوشته مریم قربانی     

بازکاوی مقصود از «قتل نفس» در آیه «فَاقْتُلُوا انْفُسَکُمْ» (بقره: ۵۴) به قلم کرم سیاوشی

زمینه ها و عوامل مهجوریت و مظلومیت امیرمومنان علی علیه السلام با رویکرد قرآنی و تاریخی نوشته حسین عبدالمحمدی
این ماهنامه علمی ـ ترویجی به صاحب امتیازی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، به مدیر مسئولی سید احمد رهنمایی و سردبیری ابوالفضل ساجدی در قم منتشر شد.

0