یکصد و بیست و دومین شماره ماهنامه «خیمه» روی دکه رفت

به گزارش خبرنگار مهر، «حرف اول» این شماره «خیمه» را عطاءالله اسماعیلی با عنوان «تا بفهمیم» نوشته است. سرمقاله این شماره هم مدخلی است بر ضرورت توجه به روایات و احادیث ناظر به علوم ارتباطات نوشته محمدرضا زائری.

در ادامه مطالبی مطلبی با عنوان «اولویت‌ها فراموش شده است» آمده که حرف‌های متفاوت حسن اسماعیلی عضو حقوقدان شورای نگهبان در گفت و گو با خیمه است.

این نشریه موضوع امر به معروف و نهی از منکر را هم در مطلبی با عنوان «شرط دارد ولی به سادگی نباید گذشت» در گفتگویی با آیت الله مقتدایی عضو شورای عالی حوزه و جامعه مدرسین مورد بث قرار داده است و در ادامه هم نظام حقوقی ایران و مساله منکر را زیر ذره بین برده است.

«جامعه اخلاقی با اجبار؟ هرگز» عنوانی است که برای گفتگو با حجت الاسلام نوبهار انتخاب شده که نگاهی است به نقش عرف و عقل در امر به معروف. «داستان خرقه و باده» هم تاملی است بر امر به معروف و نهی از منکر در زمانه ما به قلم سیدهادی طباطبایی.

«وعده سر خرمن نمی‌دهیم» عنوانی است که برای انعکاس نظرات خاص آیت الله حائری شیرازی و گپ و گفتی که به سوریه و آمریکا هم کشیده شد، اختصاص یافته است. همچنین «جشن تولدها میدان جنگ نرم است» مروری اس بر نظرات آیت الله حائری شیرازی در رسانه‌های دیگر.

این نشریه حاوی مطالب دیگری نیز هست. یکصد و بیست و دومین شماره ماهنامه دینی، فرهنگی و مجالس حسینی «خیمه» (ویژه تیر و مرداد ۱۳۹۶) در ۸۰ صفحه و با بهای ۶۰۰۰ تومان روی دکه رفته است.

0