صد و بیست و چهارمین  شماره آزما منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این شماره آزما گفتگویی با دکتر مهری بهفر نویسنده و پژوهشگر ادبی که سال ها به شرح ابیات شاهنامه پرداخته منشر شده است. او در پاسخ به این که تاکنون چندین تصحیح از شاهنامه توسط بزرگان عرصه ادبیات انجام شده، چه اتفاقی باعث می شود که یک بانوی جوان تصمیم می گیرد که عمرش را صرف تصحیح مجدد شاهنامه کند گفته: شاید از این سؤال دو تعبیر بتوان کرد؛ نخست اینکه اصلا لازم نبود، این کار انجام بشود، بوده اند افرادی که در مورد ضرورت انجام این کار با حالت استفهام انکاری از من سؤال میکنند. و تعبیر دیگر این است که مثلا جوان یا زن یا مرد بودن را در این کار مؤثر بدانیم (که طبعا من به آن اعتقاد ندارم.) گویی به نوعی کاست باور داریم کاست جوان ها و زن ها. و وقتی یک نفر بدنشانیِ این   کاست را در خود داشته باشد اساسا کار درست و حسابی یا اقدامی شایسته از او بعید است.

«جنگ بر سر پانصد تابلوی نقاشی» عنوان مطلب دیگری بود که در این شماره آزما منتشر شده؛ نویسنده در این مطلب به تشریح و تحلیل نامه علی معلم رییس فرهنگستان هنر به آیدین اغداشلو و واکنش هنرمندان به این نامه پرداخته است. «آقای شهردار! شهر از پشت میز اداره نمی شود» عنوان یادداشت دیگری است که در صد و بیست و چهارمین  شماره آزما آمده است.

«چرا نقاش ها دیوانه نمی شوند؟» گفتگوی یک رمان نویس با یک فیلمساز مولف یعنی گپ و گفت آلن جوفروی با فرانسوا بوت است که به همت سعید نوری ترجمه شده. همچنین در این شماره از آزما به بررسی اشعار منتشر نشده نیما یوشیج توجه شده است.

همچنین  یادداشت نخست این شماره آزما مطلبی است باعنوان «حال مطبوعات خوش نیست!...» و در بخش «آزما اندیشه» که دبیری آن را  فرزان سجودی برعهده دارد مطلبی با عنوان «مفهوم نشانه از نگاه چارلز سندرز پرس» چاپ شده است.

ماهنامه ادبی آزما به سردبیری هوشنگ اعلم و مدیرمسئولی ندا عابد ویژه مهرماه ۱۹۶ به قیمت شش هزار تومان منتشر شده است.

0