هفتمین شماره فصلنامه «صنعت ترجمه» چاپ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هفتمین شماره فصلنامه «صنعت ترجمه» به تازگی  چاپ شده و روی پیشخوان آمده است.

اولین مقاله این شماره، تشریح فرصت ها و تهدیدهای پیش روی صنعت ترجمه کشور است که به قلم محمدرضا اربابی سردبیر این مجله نوشته شده است. گزارش «آنچه گذشت» نیز در ادامه این مطلب، مربوط به موضوعاتی است که در شماره های پیشین این مجله به آن ها پرداخته شده است.

رویدادهای فصل گذشته صنعت ترجمه در یادداشت «وقایع اتفاقیه» به قلم فاطمه چراغی گردآوری شده و در صفحات بعدی، «تحلیلی بر ابعاد درآمدی بازار ترجمه» نوشته علیرضا خان‌جان چاپ شده است.

«نوآوری در تدریس ترجمه» نوشته سارا زندیان، «کتاب‌شناسی مطالعات ترجمه» گردآوری شده توسط سمانه حافظی نیا، «آسیب‌شناسی ترجمه ادبیات کودک» شامل گفتگو با شقایق قندهاری و مصاحبه با علیرضا طاق دره درباره واکاوی ترجمه والدن از دیگر مطالب چاپ شده در این فصلنامه هستند.

در ادامه مطالب نیز «ترجمه به منزله رهیافتی به تاریخ» نوشته مشترک فاطمه باقری و حمید ورزمیاری، «بررسی ترجمه‌های قرآن» نوشته دکتر سیدمحمدباقر برقعی، «جایگاه مترجمان در جامعه» نوشته سیدخبات و سیدشجاع نی نوا؛ «نگاهی بر نقد نمایشنامه» به قلم نیما حُسن ویجویه و «طبقه‌بندی تکنیک‌های ترجمه» به قلم سارا نصرتی چاپ شده اند.

در این شماره مجله پیش رو، دو مقاله نیز به زبان انگلیسی منتشر شده که عبارت اند از:

* A Culturally-oriented investigation of the effect of translation strategies on marketing language and advertisement by Dr. Mahmood Hashemian & Shakiba Fadaei

* Audiovisual translation and translation of sound in films by Homeira Meikhosh

این مجله با ۷۴ صفحه و قیمت ۴ هزار و ۵۰۰ تومان منتشر شده است.

0