خبرگزاری فرانسه گزارش داد ژوزه سرا وزیر امور خارجه برزیل استعفای خود را به علت مشکلات جسمی به میشل تمر رئیس جمهور این کشور تقدیم کرده است.