یانیک ژادو نامزد احزاب سبز فرانسه اعلام کرد، از نامزدی خود در انتخابات ریاست جمهوری آتی این کشور صرف‌نظر می کند.