رسانه ها از طرح گردشگری رژیم صهیونیستی در دامنه های جبل الزیتون با هدف یهودی سازی بیت المقدس خبر دادند.