منابع عراقی از تسلط نیروهای این کشور در جریان عملیات آزاد سازی غرب موصل از لوث داعش، بر ایستگاه برق الیرموک خبر دادند.