منابع وابسته به حشد شعبی عراق از هلاکت فرمانده نیروهای ویژه داعش در اطراف تلعفر در استان نینوا خبر دادند.