یک کامیون به جمعیت درحال تماشای یک جشن در ایالت نیواورلئان برخورد کرد، در پی این حادثه دهها نفر زخمی شدند که حال ۱۲ نفر از آنها وخیم گزارش شده است.