رئیس کمیته روابط خارجی مجلس شورای اسلامی، بر لزوم بررسی تحریم های جدید حقوق بشری آمریکا و اروپا علیه ایران، در هیات نظارت بر برجام (شورای عالی امنیت ملی) تاکید کرد.