مدیرعامل باشگاه تاسیسات دریایی می گوید تکلیف کادر فنی تیم فوتسال این باشگاه به محض تصویب بودجه، مشخص خواهد شد.