مشهد- معاون خدمات و محیط زیست شهرداری مشهد گفت: احداث تله کابین در کوهستان پارک خورشد با همکاری بخش خصوصی پیگیری می شود.