از روز شنبه دوم دی ماه سری جدید برنامه «با درام نویسان معاصر ایران» روی آنتن رادیو نمایش می رود.