لزوم انجام اقدامات سریع در کوتاه مدت برای بهبود شرایط بهداشتی در اردوگاه پناهندگان روهینگیا

به گزارش گروه بهداشت و درمان خبرگزاری فارس، سید محمد هادی ایازی ضمن اشاره به بررسی‌های اولیه کارشناسان اعزامی از سوی ایران به منطقه روهینگیا از کشور میانمار در خاک بنگلادش، گفت: در حال حاضر به دلیل شرایط اسکان نامناسب خانوارهای این منطقه، تحت آسیب‌های بهداشتی از جمله گزش حشرات، جوندگان و موارد ناشی از پسماند ، فاضلاب و امکان بروز حوادث بهداشتی دیگر می‌باشند.

معاون اجتماعی وزارت بهداشت با بیان اینکه در این منطقه توزیع آب به 3 صورت تانکر سیار، بطری‌های آب و برداشت آب از چاههای حفاری شده محلی با تلمبه‌های دستی صورت می‌گیرد، افزود: هیچ اقدامی در خصوص گندزدایی آب تانکر و چاه‌های حفر شده صورت نگرفته است و چاه‌های حفر شده محلی از نوع سطحی با عمق کمتر از 10 متر است که آلودگیباکتریولوژیکو سایر پارامترهای شیمی، فیزیک را دارا بوده و به نظر می‌رسد برداشت انجام شده در آبهای کاملا سطحی و در اختلاط با فاضلاب صورت می‌گیرد.

وی با تاکید بر ضرورت انجام اقدامات آزمایشگاهی به منظور تشخیص نوع پارامترهای آلودگی، افزود: آلودگی باکتریایی و افزایش پارامترهاینیتریتو نیترات محتمل است و حتی تانکرهای سیار مستقر شده دارای ایمنی بسیار پایین و کلر آزاد باقیمانده صفر است.

ایازی با اشاره به پخش فاضلاب ناشی از شستشوی لباس و ظروف و استحمام در محوطه کمپ، افزود: کمپ‌های مشاهده شده فاقد سیستم جمع‌آوری و نگهداری و حمل‌ونقلبهداشتی بوده و در تمام محوطه پخش پسماند ناشی از ظروف یک‌بار مصرف و پسماند آلی که به سرعت در محیط میتواند تجزیه و متعفن شوند وجود دارد.

معاون اجتماعی وزارت بهداشت افزود: به دلیل فقدان شرایط بهداشتی مسکن در کمپ، ضوابط اولیه بهداشت مواد غذایی رعایت نمی شود و کاملا مواد غذایی مصرفی در کنار آلودگی های محیطی قرار دارد.

ایازی با اشاره به وجود حشرات و جوندگان و مگس خانگی در اطراف کمپ‌ها، به‌خصوص سرویس‌های بهداشتی و تجمع‌های پسماند، افزود: سرویس‌های بهداشتی ایجاد شده دارای شرایط اولیه بوده ولی جانمایی آنها به صورت کاملا غیر کارشناسی و در بالادست منابع موجود آب قرار گرفته و حمام‌های ایجادشده نیز فاقد اقدامات اولیه برای دفع مناسب فاضلاب ناشی از آن هستند.

معاون اجتماعی در ادامه بر لزوم انجام اقدامات سریع کوتاه مدت برای بهبود شرایط بهداشتی در این منطقه تاکید کرد و گفت: در صورتی که اقدامی در این خصوص صورت نگیرد شاهد بروز بیماری‌های گوارشی و واگیر منتقله از غذا و بیماری‌های انگلی خواهیم بود چرا که حتی مراکز فروشمواد غذاییمحلی نزدیک به کمپ‌ها نیز دارای مشکلات بهداشتی عدیده هستند.

ایازی با بیان این‌که بیماری های منتقله از آب به دلیل مصرف آب آلوده برای آشامیدن و استحمام و شستشوی ظروف محتمل خواهد بود، افزود: شیوع بیماریهایی نظیر وبا و تیفوئید و به‌خصوص هپاتیت محتمل است.

معاون اجتماعی یکی از اقدامات پیشنهادی کوتاه مدت در این منطقه را ضدعفونی با قرصهای کلر در تانکرهای سیار بیان کرد و گفت: گندزدایی محیط فاضلاب، مراکز تجمع مگس،پسماند با محلولهای دوستدار محیط و آهک پاشی، ایجاد سیستم بسیار ساده و اولیه جمع آوری و نگهداری و در صورت فقدان سیستم حمل و نقل و دفع پسماند در محل با تمهیدات علمی متناسب با شرایط از دیگر اقدامات کوتاه مدت بهداشتی در این منطقه است.

ایازی افزود: مهار فاضلاب با روش‌های مهندسی ساده و متناسب با شرایط، جانمایی مجدد توالتها و حذف تلمبه‌های دستی و نصب تانکرهای ایمن می تواند اقدامات میان مدت برای بهداشت در این منطقه باشد.

وی بر لزوم انجام کلیه روشهای بهسازی مبتنی بر شرایط علمی برای ایجاد یک کمپ دائمی به عنوان اقدامی درازمدت برای ایجاد بهداشت در این منطقه تاکید کرد و گفت: در تمام برنامه‌های فوق آموزش بهداشت فردی الزامی و ضروری است و اعزام تیم‌های مجرب مرکب از کارشناسان بهداشت محیط با تجهیزات مداخله‌ای پیشنهاد می‌شود.

انتهایپیام/

0