جای نخبگان دانشگاهی در شهرداری‌ها خالی است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمدعلی افشانی که در مراسم اعطای احکام انتصاب شهرداران آبادان، زاهدان و کرمانشاه در جمع شهرداران، روسای شوراهای این شهرها و معاونان عمرانی استانداریهای مربوطه سخن می گفت با اشاره به مشکلات ایجاد شده از حضور نیروی انسانی مازاد غیرمتخصص در شهرداری ها، افزود: شهرداران اگر به فکر آینده ای خوب برای شهر و شهرداری و اداره مطلوب آنها هستند باید به موضوع منابع انسانی توجه ویژه ای داشته باشند تا وضعیت فعلی این حوزه متحول شود.

وی با بیان اینکه بها دادن به نیروهای متخصص می تواند شهرداری ها را متحول و ثروت، درآمد و اشتغال ایجاد نماید، اظهار کرد: در حال حاضر شاهد حضور نیروهای غیرمتخصصی در شهرداری ها هستیم که جای افراد متخصصی را گرفته اند که می توانند با تعریف و اجرای طرح های درآمدزا و اشتغال زا و پروژه های زیرساختی و اجرا و اتمام پروژه با کیفیت مطلوب و هزینه کمتر؛ برای شهر مفید باشند.

وی با اشاره به مشکلاتی که حضور نیروی انسانی مازاد برای شهرداری ها ایجاد نموده، گفت: شهرداران مسوول استخدام نیروهای بیکار و بدون صلاحیت و تخصص از روی دلسوزی نیستند و باید از بکارگیری حتی یک نفر خارج از ضوابط قانونی جلوگیری شود.

افشانی در ادامه تعامل مستمر روسای شوراها و شهرداران با معاونان عمرانی استانداری ها و همچنین استانداران و سایر معاونان استانداری را عامل مهمی برای رفع کاستی ها و تقویت نقاط قوت ذکر نمود و گفت: با توجه به محدودیت های مالیباید زمینه سرمایه گذاری مطمئن بخش خصوصی در اجرای پروژه های شهری را به نحو مطلوبی فراهم کنید.

وی با تاکید بر قانون گرایی در اداره شهر و شهرداری، رعایت کامل طرح های جامع و تفصیلی را از مصادیق قانون گرایی شهرداران ذکر نمود و تصریح کرد: شوراها و شهرداری ها باید از فروش ارزش های زیست محیطی شهر جلوگیری و "شهر زیست پذیر" را تعریف و برای تحقق آن تلاش کنند.

افشانی همچنین با بیان اینکه طولانی شدن زمان اتمام پروژه های شهرداری ها باعث سلب اعتماد مردم به شورا و شهرداری می شود بر تعریف پروژه های شهری براساس خواسته های مردم، اولویتهای شهر و منابع مالی موجود و پایان آن درمهلت مقرر تاکید نمود و گفت: اتمام پروژه های نیمه تمام مورد نیاز شهروندان باید از اولویتهای اصلی مدیریت شهری باشد و در عین حال از افتتاح بی رویه پروژه در شهر پرهیز کرد.

وی اضافه کرد: پاسخگویی به اعتماد شهروندان و رای مردم، تبلیغات دروغین و پنهان کاری نیست بلکه ترجیح دادن منافع شهروندان بر منافع فردی و گروهی، رعایت عدالت و پرهیز از تبعیض، ‌توجه به مناطق و محلات محروم شهر، ‌ هزینه کرد صحیح اعتبارات و برطرف ساختن نیازهای مردم با اجرای پروژه های مورد نیاز آنهاست.

 در این مراسم حسین حمیدپور شهردار آبادان، عبدالقادر پربار شهردار زاهدان و آرش رضایی شهردار کرمانشاه؛ ‌ احکام وزیر کشور در خصوص انتصاب آنها را از مهندس افشانی دریافت کردند.

0