اجرای طرح پایلوت تفکیک پسماند از مبدا در کوچه های شرق تهران
برای مشاهده کامل خبر در خبرگزاری مهر اینجا کلیک نمایید.
0