منصوریان: به برخی از بازیکنان اجازه دادیم به تمرین نیایند

به گزارش ایسنا، علیرضا منصوریان در حاشیه اولین تمرین استقلال پیش از شروع لیگ برتر پیش رو گفت: امروز با تقریبا 15 بازیکن کارمان را آغاز کردیم. به برخی از بازیکنان اجازه دادیم ظرف دو سه روز آینده به جمع ما اضافه شوند. قرار است به ارمنستان هم برویم و آنجا بدنسازی کنیم. خوشبختانه میک مک درموت به جمع ما اضافه شده و کارهای ما را انجام خواهد داد.

ادامه دارد...

0