تغییر در ترکیب تیم ملی وزنه‌برداری برای حضور بازی‌های ترکمنستان

به گزارش ایسنا، ترکیب تیم ملی وزنه‌برداری برای حضور در بازی‌های داخل سالن آسیا در مرداد مشخص شد اما اکنون یک تغییر در این ترکیب اعمال شده است.

پیش از این علی میری و مسعود چترایی (دسته ۸۵ کیلوگرم)، سهراب مرادی (دسته ۹۴ کیلوگرم)، علیرضا سلیمانی و علی هاشمی (دسته ۱۰۵ کیلوگرم)  و همایون تیموری (دسته ۱۰۵+ کیلوگرم) ترکیب شش نفره تیم ملی را تشکیل دادند و مجید عسگری و صالح چراغی نفرات ذخیره بودند.

 اکنون سرمربی موقت تیم ملی یک تغییر در ترکیب تیم ملی ایجاده کرده و قرار است در دسته ۸۵ کیلوگرم علی میری و صالح چراغی وزنه بزنند و نام چراغی در سایت بازی‌ها هم ثبت شده است.

 چراغی در مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۱۷ که در ترکمنستان برگزار شد، مدال نقره گرفت.

چترایی در بازی‌های یونیورسیاد نتوانست انتظارات را برآورده کند و اوت شد و شاید به همین دلیل از ترکیب تیم ملی برای بازی‌های داخل سالن آسیا کنار رفت.

انتهای پیام

0