درخشان: داوران کمتر تحت تاثیر جو کنار زمین باشند
برای مشاهده کامل خبر در خبرگزاری ایسنا اینجا کلیک نمایید.
0