ملی‌پوش جودوی بانوان: بودجه بانوان محدود است

ملی‌پوش جودوی بانوان در گفت‌وگو با ایسنا، درباره حضور مربی خارجی در اردوهای تیم‌ ‌ملی، بیان‌ کرد: مربی خارجی نسبت به مربیان داخلی سطح آگاهی و علمی بالاتری دارد. مربی خارجی می تواند این اطلاعات را در اختیار ملی‌پوشان قرار دهد که باعث پیشرفت ملی‌پوشان خواهد شد و امیدوارم بهترین نتایج را کسب کنیم.

ملی‌پوش جودوی بانوان درباره بی نظمی در برگزاری اردوهای تیم‌ ‌ملی، اظهار کرد: اردوی بانوان به دلیل کمبود بودجه کمتر برگزار می‌شود و در مسابقات محدودی حضور داریم و این به پیشرفت بانوان آسیب می رساند در صورتی که بودجه‌ای که به تیم مردان تعلق می‌گیرد، بیشتر است.

اکبری درباره سطح جودوی بانوان ایران نسبت به رقیبان خارجی، گفت‌: بانوان جودوکار ایرانی توانایی پیشرفت دارند و اگر  مانند حریفان خارجی، اردوهای مشترک داشته باشیم می توانیم سطح اختلاف خود با رقیبان را به حداقل برسانیم.  اردیبهشت ماهِ سال آینده مسابقات آسیایی نوجوانان و جوانان را در پیش داریم، امیدوارم نتایج خوبی را کسب کنیم.

انتهای پیام

0