حذف زودهنگام ملایی از جودوی گرند پری تونس/ بریمانلو به یک چهارم رسید
برای مشاهده کامل خبر در خبرگزاری ایسنا اینجا کلیک نمایید.
0