همکاری ژاپن با  آژانس برای تامین امنیت المپیک ۲۰۲۰
برای مشاهده کامل خبر در خبرگزاری ایسنا اینجا کلیک نمایید.
0