درک خودرو از حواس راننده به کمک بررسی حالات چهره
برای مشاهده کامل خبر در خبرگزاری زومیت اینجا کلیک نمایید.
0