فناوری دوپاور در اتوبوس الکتریکی پراترا استفاده خواهد شد
برای مشاهده کامل خبر در خبرگزاری زومیت اینجا کلیک نمایید.
0