اطلاعات ٣هزار و ٧٠٠ جایگاه سوخت به دیتاسنترهای داخلی منتقل می شود
برای مشاهده کامل خبر در خبرگزاری مهر اینجا کلیک نمایید.
0