کمیته تصفیه را در سینما خود سینماگران تشکیل دادند
برای مشاهده کامل خبر در خبرگزاری فارس اینجا کلیک نمایید.
0