خطر تحلیل اشتباه به‌مراتب بدتر از جاسوس در تیم مذاکره‌کننده است
برای مشاهده کامل خبر در خبرگزاری فارس اینجا کلیک نمایید.
0