پشیمانی و عذرخواهی آقای قرائتی از برخوردش با «آقا دوربینی»
برای مشاهده کامل خبر در خبرگزاری فارس اینجا کلیک نمایید.
0