اعضای «شورای راهبری نظام نامه پیوست ICT » منصوب شدند
برای مشاهده کامل خبر در خبرگزاری مهر اینجا کلیک نمایید.
0