سنگ آسمانی قدیمی تر از خورشید کشف شد
برای مشاهده کامل خبر در خبرگزاری مهر اینجا کلیک نمایید.
0