یوسی کوهن؛ از ترور سَرمهندس حماس تا استخدام سیستماتیک «پرستو»
برای مشاهده کامل خبر در خبرگزاری فارس اینجا کلیک نمایید.
0