گزارش نجفی فرار از ارائه گزارش عملکرد خودش بود/ نجفی بگوید برای کمبودهای شهر و طلب شهرداری از دولت چه کرده است؟
برای مشاهده کامل خبر در خبرگزاری فارس اینجا کلیک نمایید.
0