لزوم توجه به شکل‌گیری زیست بوم آموزشی یکپارچه در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، نصرت الله ضرغام اظهار کرد: صندوق (بنیاد ملی علم ایران) با اعتقاد بر ضرورت یکپارچگی آموزش، اکوسیستم آموزشی و رسالتی که در راستای تقویت و توسعه علم و فناوری دارد برنامه کمک به پیدا کردن توانمندی ها، ظرفیت ها و استعدادهای کودکان را از خانواده در قالب رشد درک علمی مردم دنبال می کند که برای تحقق این مسئله ۶ برنامه در صندوق مدون شده است.

وی ادامه داد: در صورتی که آموزش ها در خانه، مهدکودک، مدرسه، جامعه و دانشگاه مکمل یکدیگر باشند می توانند اثرگذاری بیشتری داشته و به عبارت بهتر در صورت وجود آموزش یکپارچه، اکوسیستم آموزشی به وجود خواهد آمد. بنابراین ضروری است که سیاست ها به گونه ای اتخاذ شود که آموزش در مهدهای کودک شروع شده و در خانه و خانواده و تا دانشگاه ادامه یابد و اکوسیستمی یکپارچه با نگاهی ۳۶۰درجه شکل گیرد.

رئیس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی ضمن اشاره به برگزاری سومین همایش مدیریت استعداد ها در هزاره سوم که در بهمن ماه سال جاری برگزار شد، عنوان کرد: خانواده‌ها، مربیان مهدهای کودک، معلمان، نویسندگان داستان های کودک، تولیدکنندگان اسباب بازی و اساتید روانشناسی در باروری استعدادهای کودکان نقشی پر اهمیت دارند. 

ضرغام با اشاره به انعقاد تفاهم نامه با آموزش و پرورش افزود: در صورت موافقت سازمان بهزیستی، پیشنهاد کمک به مربیان را جهت کسب دانش و مهارت و کشف ظرفیت ها استعداد های کودکان حاضر در مهد کودک ها را در ادامه کار خانواده خواهیم داشت.

0