0
الکترونیک آرتز دیشب در کنفرانس خود در نمایشگاه E3 2017 از یک بازی جدید به اسم «راه فرار» رونمایی کرد. این بازی فقط به صورت دو نفره انجام می‌شود و تجربه‌ای داستان-محور و سینمایی دارد.