0
خیلی وقت نیست که تصمیم گرفتیم نسخه ویدیویی پادکست‌ها را منشر کنیم و با استقبال زیادی هم روبرو شد. حالا که تماشای ویدیو کست‌ها