0
مدیرعامل شرکت کوالکام گفته که تا ده سال آینده نوآوری و خلاقیت را در صنعت خودروسازی مشاهده خواهیم کرد. بسیاری از این نوآوری‌ها هم در حوزه‌هایی خواهند بود که کوالکام در آن‌ها مهارت دارد.