0
تا به حال عکسی گرفته‌اید که دوست نداشته باشید افراد پشت سرتان در عکس مشخص باشند؟ خب می‌توانید در iOS 11 به راحتی آن‌ها را حذف کنید