0
معمولا نوشتن با قلم وقت کمتری می‌گیرد ولی مشکل این‌جاست که شاید نتوانیم آن را به اشتراک بگذاریم به ویژه زمانی که به نوشته‌های رسمی نیاز داریم.