0
آیفون 8 چهارمین نسلی است که از همان طراحی آیفون 6 استفاده می‌کند. بنابراین آیفون 8 از نظر طراحی تفاوت زیادی با آیفون 7 ندارد.