0
اینستاگرام امکان اضافه کردن نظر سنجی به استوری‌ها را در اختیار کاربران قرار داد. با این ویژگی می‌شود بیشتر از قبل با استوری‌ها در تعامل بود.