0
فروش فیزیکی بازی Destiny 2 در مقایسه با قسمت اول 50 درصد کاهش پیدا کرده است. این کاهش فروش هم در آمریکا و هم در کشور انگلیس رخ داده است.