0
ریزش مو معضلی است که چشم پوشی از آن واقعا مشکل است و تقریبا نیمی از مردان و یک چهارم از زنان دچار آن می‌شوند. ولی حداقل اگر دلایل آن را بدانیم