0
این ویدیو می‌تواند برای بسیاری از ما الهام بخش باشد. چرا که در این ویدیو نگاهی داریم به 15 نفر از میلیاردرهای خودساخته‌ای که روزی فقیر بودند.