0
براساس اطلاعات منتشر شده عرضه تبلت در سال 2017 نزدیک به 5.4 درصد در مقایسه با سال گذشته کاهش پیدا کرده است. در واقع نزدیک به 36 ماه است که فروش تبلت‌ کم شده‌