0
اپل پس از 10 سال طراحی آیفون را به کلی تغییر داده است. آیفون X که اپل اصرار دارد آن را آیفون 10 بخوانیم، شاید برای 10 سال آینده شکل آیفون‌ها را تعیین کند.