0
فروشگاه اینترنتی علی‌بابا در روز مجردهای سال 2017 بیش از 25.3 میلیارد دلار فروش داشت. این فروش از جمع فروش دو روز بلک‌فرایدی و سایبرماندی سال 2016 کشور آمریکا بیشتر بود.