0
ما داستان‌های متحرک زیادی شنیدیم که ‫اولین بار برادران لومیر این هدیه را به ما دادند و اما در این ویدیو با جزئیاتی از این مهم آشنا خواهید شد.