0
آمازون برای اینکه نفوذ بیشتری در حوزه خانه‌های هوشمند پیدا کند، شرکت Blink را خرید. این شرکت دوربین‌های هوشمندی تولید می‌کرد که با باتری قلمی کار می‌کردند.